Start

Från inferno till inre balans om konsten att nå jämvikt när allting rämnat

EN BERÄTTELSE OCH VÄGLEDNING OM DEN IBLAND SVÅRA VÄGEN ATT NÅ INRE BALANS, FÖR BÅDE MÄN OCH KVINNOR.
Går livet ut på att endast överleva? Den frågan grubblade Malin på under större delen av sitt liv. En dag var gränsen nådd och hon visste att hon måste göra ett val. Skulle hon helt ge upp detta liv eller skulle hon släppa rädslorna och verkligen börja leva? Botten var nådd och Malin hade ingenting mer att förlora. Valet var inte svårt. Hon skulle följa sin inre signal och hon skulle nå balans i sitt liv. Malin Forsén delar sina erfarenheter och kunskaper från denna livsresa med dig, nyfikna läsare, som kanske strävar efter ett mer harmoniskt, mer levande och balanserat liv. Boken avslutas med 90 dagars inspiration till inre balans. Livet är evigt överflöd och ren kärlek – det flöde vi alla ingår i. När vi släpper gamla mönster och överlämnar oss till den sanna livsglädjen, kan vi nå balans mellan kvinnligt och manligt, rätt och fel, krav och vila – och tacka  för allt det motstånd som burit oss fram till frihetens insikt.

– Mitt centrala budskap i boken är att hitta hem till sig själv för att kunna möta andra. Att finna balans i sig själv, i relationer och i andra konstellationer. Men också om att våga se, acceptera och förlåta oss själva när saker och ting kanske blivit fel.

Författarens egna ord om boken. Malin Forsén

Malin Forsén är född 1978, ensamstående med två barn och bor i Trosa. Hon är utbildad studie- och yrkesvägledare, specialpedagog samt inom inom handel och turism. Efter studierna arbetade hon många år inom myndigheter, där hon fick möta olika livserfarenheter från både ljusa och mörka sidor. Malin har ett liv i obalans, totalt mörker och kaos bakom sig, men valde att hoppa av allt för att finna balans.